Blog

Dünya İle Rekabet İçin Sağlık Turizminde İnovasyon

dunya ile rekabet icin saglik turizminde inovasyon

 İnovasyon nedir?

Latince kökenli innovare (yenilik) kelimesinden türetilmiştir. İnovasyon kelimesinin TDK sözlüğündeki karşılığı ise “yenileşim” olarak belirtilmiştir.

  • Ürün İnovasyonu
  • Pazarlama İnovasyonu,
  • Hizmet İnovasyonu,
  • Organizasyonel İnovasyon,

gibi ana başlıklar şeklinde inceleyebiliriz.

 İnovasyon neden gereklidir?

İnovasyon; kendimiz ile değil, dünya ile rekabet etmek için gereklidir. Dünya’da bazı ülkeler sağlık turizminden oldukça yüksek gelirler elde etmektedir.

Türkiye ise son veriler ile iki milyar dolar civarı bir gelir sağlamaktadır.  Diğer ülkeler ile aramızdaki farkın nedenlerinden biri de inovasyondur.

Şengün (2016) inovasyonu iyiyi kullanılabilir hale dönüştüren yaratıcı süreçler bütünü olarak tanımlamıştır. Sağlık turizmi için inovasyon üzerinde detaylıca düşünülmeli ve uygulanacak politikalar inovasyon süzgecinden geçirilmelidir. İnovasyon sağlık turizminde verimliliği arttıracaktır. Hastalıkların erken teşhisi, önlenmesi, hasta bakımı ve deneyimi gibi konularda sağlık sektörüne doğrudan katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra dolaylı olarak ülke ekonomisi ve kalkınmasına da büyük katkı sağlayacağı aşikardır.

İnovasyon yaratıcı düşünmeyi gerektirir.

Yaratıcı düşünmek ülkemizde biraz yanlış anlaşılmaktadır. Genel kanı;

  • Yaratıcılık sadece farklılaşmaktır.
  • Yaratıcı yenilikçi fikirler aniden ortaya çıkar.
  • Yaratıcılık tamamen yeni fikirler üretmektir.
  • Yeni fikirleri ilk ortaya atan kazanır.

ve daha birçok ön yargılar üzerine gelişmiştir. Bu ön yargılar sayesinde de yaratıcılık, ulaşılabilir olmaktan uzaklaşmaktadır. Halbuki tam olarak karşılığı ‘hastalarımızın ihtiyaçlarını rakiplerimizden daha tatmin edici karşılamaktır.’ Rakiplerimiz de yazımızın başında belirttiğimiz üzere kendi sınırlarımız içinde değil dışındadır. Odağımız; sınırlarımız dışındaki rakiplerimizden daha fazla ‘değer yaratan yenilikler’ sunabilmek olmalıdır.

 Değer Yaratan Yenilikler!

Hastaların, rakibi değil de bizi tercih etmesinin ana sebebi kendini daha değerli hissetmesidir. İnovasyon hastalarımıza ‘değer yaratan yenilikler’ sunmamızı sağlar. Bu sayede hastalarımız daha değerli hisseder; dolayısıyla biz de onlar için daha değerli oluruz.

İnovasyonlar işletmelerin daha verimli olmasını, operasyonel anlamda tam potansiyele ulaşmasını, dolayısıyla hizmet kalitesini artırmasını sağlayacaktır. Bu sayede hastalar daha güvenli, huzurlu deneyimler yaşar ve yakınlarına olumlu referans olurlar. Sağlık turizminde işletmeler hastalarına kaliteli hizmet sundukça işletmeler arası rekabet artar. İnovasyon sayesinde yenilikçi ve kaliteli tedavi yöntemleri keşfedilir. Daha geniş bir müşteri tabanı oluşturularak müşteri memnuniyeti arttırılır. İnovasyonun hem sağlık turizmi işletmeleri hem de hastalar için birçok avantajı olmaktadır.

Sağlık turizminde yapılan harcamalar her geçen gün artmaktadır ve inovasyon uygulaması maddi harcamaları azaltmaktadır. Sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve maliyetlerinin düşürülmesi için inovasyon yer edinmelidir.

İnovasyon personel güçlendirme ve kalifiyeleştirme açısından da sağlık turizmi işletmeleri için önemlidir. Kurumsal bazda inovasyonlar yapmak da sağlık işletmelerinin misyonlarından bir tanesi olmalıdır.

Dileğim, ‘değer yaratan yenilikler’ ile kendimizi donatmak ve sağlık turizminde takip edilen bir ülke haline gelmemizdir.

Kaynakça

Şengün, H. (2016). Sağlık hizmetleri sunumunda inovasyon. Med Bull Haseki, 54, 194-8. ISO 690

Yıldız, Y. K. (2018). İnovasyon Endekslerine Göre Türkiye’nin Durumu ve Sağlık Sektörüne Etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(2), 107-117.

https://www.albertsolino.com/blog/inovasyon-nedir/

 

Blog'tan