Sağlık Turizmi Online Satış Eğitimi

Bu eğitim programı seçeneğinde tüm modüller online ortamda (Zoom, Google Meet…) gerçekleştirilecektir.

Program İçeriği

Modül 1 – Satış Süreci

Modül 2 – Hedef Yönetimi

Modül 3 – Değer Odaklı Satış

Modül 4 – Kişilik tipleri ve Değerlere Göre Müşteri İlişkileri Yönetimi

Modül 5 – Satış Çalıştayı

Modül 6 – Satış Eğitim Takip ve İçselleştirme

Detaylı bilgi için sizinle hangi iletişim kanalını kullanmamızı tercih edersiniz?