Sağlık Turizmi Sınıf İçi Eğitim Programı

Bu eğitim programı seçeneğinde tüm modüller sınıf ortamında yüz yüze gerçekleşecektir.

Program İçeriği

Modül 1 – Satış Süreci

Modül 2 – Hedef Yönetimi

Modül 3 – Değer Odaklı Satış

Modül 4 – Kişilik tipleri ve Değerlere Göre Müşteri İlişkileri Yönetimi

Modül 5 – Sürdürülebilir Satış ve Takip

Detaylı bilgi için sizinle hangi iletişim kanalını kullanmamızı tercih edersiniz?

    Farklı konulardaki eğitimlerimizi görmek ister misiniz?