Blog

Sağlık Turizminde İnsan Kaynakları ve İşe Alım Süreçlerinin Önemi: Başarıya Götüren Yol

Saglik Turizminde İnsan Kaynaklari ve İse Alim Süreclerinin onemi

Sağlık turizmi, tıbbi hizmetlerin sınırları aşarak küresel bir boyuta taşındığı dinamik bir sektördür.

Bu alandaki başarının temel taşlarından biri de etkili İnsan Kaynakları yönetimi ve işe alım süreçleridir. Ahmet Yardımcı Academy olarak Sağlık Turizminde İnsan Kaynaklarının önemini vurgulamayı misyon edinmiş durumdayız. Bugün, sağlık turizmindeki bu iki önemli konuya odaklanarak, neden İK yönetimi ve doğru süpervizyonun önemli olduğunun literatüre de değinerek altını çizmek istiyoruz.

İşe Alımda Profesyonellik: İK Birçok Şeydir!

 Sağlık turizminin karmaşıklığı ve hastaların özel ihtiyaçları, işe alım süreçlerinde

profesyonelliği gerektirir. Özellikle satış ekibi kurulumu süreçlerini doğru yönetmek

gerekmektedir. Nitelikli bir satış ekibi kurmak için uzmanlığa ihtiyaç vardır. Bu noktada

iş tanımlarını doğru belirlemek ve gereken nitelikleri açıkça belirtmek bizi başarıya

ulaştırır. Yabancı dil bilmek satış yapmak için gereklidir ama yeterli değildir. Satış

personeli kuvvetli iletişim becerisi, iş takibi, disiplin ve motivasyon, empati yeteneği,

esneklik ve adaptasyon gibi birçok niteliğe sahip olmalıdır.

Süpervizyon ve Oryantasyon: İşe Aldığımız Kişileri Yalnız mı Bırakıyoruz?

İşe alınan personelin başarılı olabilmesi için doğru süpervizyon ve etkili oryantasyon süreçleri gereklidir. Yeni personelin kuruluşunuzun kültürünü ve hedeflerini anlaması,performanslarını en üst düzeye çıkarmak için hayati önem taşır. Bu noktada elemanı doğru süpervizörler ve yöneticiler ile buluşturmak çok önemlidir. Süpervizörlerin

personel yetiştirme konusunda deneyimli olması gerekmektedir.

Bağlılık ve Eğitim: Öğreten Kurumlarda Çalışan Bağlılığı.

İşe aldığımız personelin direk satış yapmasını bekleyemeyiz. Personele şirketin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim vermek şarttır. Öğreten kurumlarda çalışmak, personelin sürekli öğrenme ve gelişme fırsatlarına sahip olduğu anlamına gelir. Bu da çalışan bağlılığını artırır. Eğitim olanakları sağlayan kuruluşlar, çalışanlarını motive eder ve onların uzmanlık seviyelerini yükseltmelerine yardımcı olur.

Satış Becerileri: Bazı Beceriler Kalıtımsaldır!

Sağlık turizminde, sağlık hizmetlerinin satışı çok önemli bir yere sahiptir. Satışın sadece bir ürünü pazarlamaktan çok daha fazlasını ifade ettiği unutulmamalıdır. Satış yapacak kişinin empati yeteneği yüksek, iletişim becerileri gelişmiş olmalıdır. Satış danışmanı hastayı anlamalı ve ona ihtiyacı olan ürün ve tedaviyi pazarlamalıdır. Bu noktada satış danışmanının ürünler ve hizmetler konusunda bilgili olması çok önemlidir. Satış danışmanları satış yapmayı seven insanlar arasından seçilmelidir. Elbette doğru eğitim verilerek satış öğretilebilir, fakat bazı kişilerdeki satış ve pazarlama dehası doğuştan gelmektedir.

Yabancı Dil ve Kültürel Anlayış: Anlamadan Satamayız!

Yabancı dil bilmek, uluslararası hasta iletişiminde önemlidir ancak yeterli değildir. Kültürel anlayış ve duyarlılık, hastaların güvenini kazanmak ve onların ihtiyaçlarını anlamak için gereklidir. İyi iletişim, hasta memnuniyetinin anahtarıdır. Kültürel farklılıkların bir bariyer oluşturmaması için satış danışmanlarının satış yapacağı ülkenin kültürüne hakim olmalıdır. O ülkede yaşayan insanların rutinleri, beklentileri ve duyarlılıkları konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Bu bağlamda kültürel anlayış satış için çok önemlidir.

Literatür Bize Ne Söylüyor?

 Sadece sağlık turizmi özelinde değil, birçok sektör ve endüstride üzerinde araştırma yapılan bir konudur çalışan bağlılığı. Çalışan bağlılığını etkileyen birçok faktör vardır. Çalışanın bireysel özellikleri, mizacı, medeni durumu, yaşı gibi bireysel faktörlerin yanı sıra kurum kaynaklı birçok faktör de bulunmaktadır . Bunların arasında maaş, prim, yönetici tutumu, çalışma saatleri ve çalışan eğitimi gibi birçok faktör vardır.

Çalışanların duygusal bağlılığı, kendilerini kurumun bir parçası olarak görmeleri açısından önem arz etmektedir. İnce ve Gül’ün 2005 yılında yaptıkları araştırmaya göre duygusal bağlılığa sahip olan çalışanlar kurumda uzun vadeli çalışarak kurumun değerlerini benimsemektedir. Yine kuruma duygusal bağlılık geliştiren çalışanlar işlerine sahip çıkmakta ve işlerinde daha görünür olmaktadır. Ayrıca çalışanlar kurumun başarısını kendi başarısı ve kurumun başarızlığını kendi başarısızlığı olarak kabul etmektedir. Balay’ın 2000 yılında yaptığı çalışmaya göre rol belirliliği, lider tavırları, karar alma sürecine katılım ve işin içinde yer alma gibi faktörler çalışanların bağlılığını arttırır. Laschinger ve arkadaşları 2000 yılında yaptıkları çalışmada yöneticilerin doğru bilgiyi doğru zamanda paylaşmasının çalışanların kuruma olan güven ve bağlılığını arttırdığını gözlemlemişlerdir.

İnsan Kaynaklarının Önemi Yadsınamaz

Çalışan bağlılığı birçok faktörle şekillense de çalışana doğru eğitimi vermenin çalışan bağlılığını arttırdığı su götürmez bir gerçektir. Bu bağlamda personeli işe aldıktan sonra verilen eğitim ve oryantasyon, çalışan bağlılığını, dolayısıyla çalışan verimini arttıracaktır. İşe alınan adaylara eğitim ve oryantasyon vermemek onların kendilerini yalnız ve sahipsiz hissetmelerine neden olacağı gibi iş verimliliğini büyük oranda düşürecektir. Bu da çalışanların şirkette görünür olmalarını ve işlerine sahip çıkmalarını geciktirecektir. Özellikle sağlık turizmi gibi sınırları kesin hatlarla belirli olmayan sektörlerde insan kaynaklarının önemi yadsınamaz.

Sağlık turizminde başarı, sağlık profesyonelleri, satış danışmanları, hastalar ve işletmeler arasında kurulan etkili bağlantıların sonucunda ortaya çıkar. İşte bu bağlamda, profesyonel İK yönetimi, etkili süpervizyon ve eğitim, satış becerileri ve kültürel anlayış gibi unsurların bir araya gelmesi hayati öneme sahiptir.

Kaynakça

Gül, H. (2003). Davranışsal bağlılık yaklaşımı ve değerlendirmesi. Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi. 10(1), 73-83.

Balay, R. (2000). Özel ve resmi liselerde yönetici ve öğretmenlerin örgütsel bağlılığı (Ankara ili örneği).

Laschinger, H. K. S., Finegan, J., Shamian, J., & Casier, S. (2000). Organizational trust and empowerment in restructured healthcare settings: effects on staff nurse commitment. JONA: The Journal of Nursing Administration, 30(9), 413-425.

 

Blog'tan