Blog

Saç Ekimine Karar Veren Hastanın Deneyim Yolcuğu

sac ekimi deneyim yolculugu

Saç ekimi hastanın karar vermesi ile başlayan ve 1 yıla kadar devam eden uzun bir süreçtir.

Sizinle çalışmaya karar vermesi için de tüm bu aşamalarda olumlu deneyim yaşayacağını hayal ettirmeniz gerekir. Hayal ettirebilmek için süreçlerin tüm detayını bilmek büyük önem taşır. Nedir peki bu süreçler? Maddelere dönüştürelim ve sonrasında da detaylandıralım.

 

Saç Ekimine Karar Veren Hastanın Deneyim Süreçleri

1) Hastanın saç ekimine karar vermesi

2) Uygun gördüğü kuruluş ile teması ve konsültasyonu

3) Operasyon günü

3.1.) Ön saç çizgisi dizaynı ve operasyonun planlanması

3.2.) Anestezi süreci

3.3.) Saç ekimi operasyonu

4) Operasyonun 2. Günü, sargı bandaj

5) Operasyonun 3. Günü, ilk yıkama

6) Operasyondan sonra 12. Gün, kabuk dökme yıkaması

7) Operasyon sonrası 1 yıl ve takibi

Karar verme, saç ekimi operasyonunun ilk adımıdır. Bir kişi kendini saçları konusunda yoksun hissediyorsa, yeni bir ön saç çizgisi dizaynı istiyorsa saç ekimi düşünmeye başlamış demektir. Bu sürecin büyük bölümü psikoloji bilimi ile ilgilidir. Özellikle erkek hastalar doğal bir saça sahip olmak isterler çünkü saçsızlığı kamufle etmek onlar için zordur. Genel bir yaklaşımla saç ve sakal erkek kişinin makyajı niteliğindedir. Bu görüşle saçsızlık kişilerde doğrudan psikolojik sorunlar yaratabilir. İşte bu noktada kişiler arayış içinde bulur kendini ve istediği sonucu alacağına inandığı kuruma başvurur.

Saç Ekiminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Ülkemiz sağlık sektörü açısından zengin ve donanımlı bir altyapıya sahiptir. Özellikle son yıllarda birçok ülkenin sağlık ihtiyaçları açısından bir cazibe merkezi halini almış durumdadır. 2022 yılının ilk üç çeyreğinde toplam 876.521 kişi sağlık hizmeti almak için ülkemize gelmiş bulunmaktadır. Hal böyle olunca saç ekimi konusunda da birçok kuruluş hizmet vermeye başlamıştır. Peki bu kuruluşların hepsi gerçek anlamda kaliteli hizmetler veriyor mu? Özellikle İstanbul ve birkaç büyük şehirde hızla artan saç ekimi merkezleri ne yazık ki her hastanın yüzünü güldürmüyor. Saç ekimi ciddi bir cerrahi operasyondur ve bu nedenle yapılan yerin ve yapan kişilerin belli standartları karşılaması zaruridir. Zaman içerisinde hastaların da bilinçlenmesi ile haklı olarak, saç ekiminin hastane ortamında ve ameliyathanede yapılıp yapılmadığı, sterilizasyon çalışmaları ve tam teşekküllü ekipmanı (EKG cihazı, solunum ünitesi ..vb) sorguladığı bir gerçektir.  Ayrıca bu işlemi yapacak olan uzmanlar alanlarında deneyime sahip olmalı, sadece kendisi değil ekibi de gerekli eğitimleri almış deneyimli kişilerden oluşmalıdır.

Bir hastanın konsültasyonunda özellikle donör alanının yeterliliğine, açıklık durumuna bakılmalı, cerrahi ve medikal geçmişi incelenmeli, süreç şeffaf bir şekilde anlatılmalıdır. Bu sayede saç ekimi sürecinin sonunda hasta neye sahip olacağını net bir şekilde bilmelidir. Örneğin, bazı durumlarda özellikle açıklık alanın fazla olmasından kaynaklı tek seans bir ekim yeterli olmayabilir. Böyle bir durumda hastaya bu açıklanmalı, çizim ile nereye kadar ekim yapılabileceği gösterilmeli, beklentisini buna göre şekillendirmelidir.

Saç Ekimi Operasyon Süreçleri

Operasyon günü saç çizimi ile başlar. Ön saç çizgisi saçı gösteren en temel husustur. Bu nedenle çizimler kişiye özel olmalıdır. Hastanın yüz formu ve yaşı bu çizimi şekillendirmede önemli kıstaslar olup hasta görüşü de alınarak bir dizayn gerçekleştirilmelidir. Aynı zamanda hangi alana ne kadar saç kökü ekileceği bu anda planlanmalı ve saç kısaltılmalıdır.

Anestezi birçok kuruluşta sadece lokal olarak yapılsa da aslında saç ekimi için en ideali sedasyon şeklinde anestezidir. Damar yolu anestezisi hastanın evinde geçirdiği uyku gibi konforlu, ağrısız acısız bir süreç geçirmesini sağlar.

Saç ekimi operasyonu, ilgili cihazla kulak arkası ve ense bölgesinden köklerin toplanmasıyla başlar. Burada dikkat edilmesi gereken en temel husus saçlı deride açıklık yaratmamak, görsel problemlere sebebiyet vermeden saçı toplamaktır. Toplanan saçlar infüzyon içinde soğuk kompres dahilinde bekletilmelidir. Ayrıca uzmanlarca sınıflandırılmalıdır. Bu sınıflandırma operasyon sonrasında saç kökü ve saç teli adedi hesaplanmasında kolaylık sağlayacaktır. Kanallar yapılan tekniğe göre farklı materyaller ile yapılabilir. Genel itibariyle safir uçlu keskilerle yapılmaktadır. Saç kanalları mevcut saçın çıkma yönüne göre açılmalıdır. Toplanan kökler bu kanallara manuel olarak yerleştirilir. Bu şekilde açılan kanallarda saç uzadığında karışık, dik vb. görünümler olmaz. Günümüzde karşılaştığımız ve birçok kişi tarafından da           “çim adam görünümü” olarak tabir edilen bu rahatsız edici görüntünün en önemli nedeni yanlış ve eksik açılan kanallar kaynaklıdır. Bu da yine işlemi yapan uzmanın deneyimi ile ilgilidir.

Saç Ekimi Operasyonu Sonrasındaki Süreçler

Operasyon sonrasında hasta kolaylıkla uyanabilir, müşahedede kaldıktan sonra evine dönebilir. Saç ekimi hastanede kalmayı gerektiren bir operasyon değildir. (Özel durumlar istisnadır.) Operasyonun 2. günü hasta kuruluşa sargı bandajı için gelir. Bandajlar o gün açılır ve gerekli pansuman yapılır. Bu süreç itibariyle saçın iyileşmesinin en iyi dostu saçlı derinin hava almasıdır.
Ertesi gün saçın ilk yıkaması yapılır. Tampon hareketlerle yapılan bu yıkamada amaç ekim alanının steril kalmasını sağlamak ve kabuklanmayı hızlandırmaktır. Bu kabuklanma süreci operasyondan 10 gün sonraya kadar tamamlanır.

  1. gün itibariyle sert yıkama olarak da adlandırılan bir yıkama yapılır. Burada amaç oval hareketlerle saçı yıkamak ve oluşan kabuklanmayı dökmektir. Dikkat edilmesi gereken kabukları zorlamamak, yerinden ayrılmayan kabukları yolmamak, zedelememektir. Genel itibariyle bugün operasyonun büyük bir bölümü tamamlanmış olur.

Operasyondan sonra takip önemlidir. Kuruluş ve hasta arasındaki iletişim hiç kopmamalı, her ay mümkünse fiziksel kontrol için hasta ile buluşulmalıdır. Fiziksel kontrolü mümkün olmayan hastalarla fotoğraf, video ya da görüntülü görüşme ile kontrol her ay sağlanmalıdır.

 

Blog'tan