Blog

Sağlık Turizminde Başarıya Koşan Ekipler Kurmak

Saglik Turizminde Basariya Kosan Ekipler Kurmak

Günümüz Sağlık Turizmi sektörü, hızla büyüyen ve evrilen bir alandır. Ancak, bu büyümeyle birlikte ortaya çıkan en önemli sorunlar, işe alımda yetersiz kriterler ve İnsan Kaynakları stratejisinin olmamasıdır. Sağlık turizminde sıklıkla karşılaşılan durum, adeta yabancı dil bilgisinin tek başına yeterli kılındığı, detaylı bir işe alım sürecinin ise gözardı edildiği bir yaklaşımdır.

Ancak, bu noktada durup düşünmeliyiz. Bir ekip kurulurken sadece dil bilgisi yeterli mi? Bizce hayır.

IK süreçlerinde şirketinizin gerçek ihtiyaçlarına uygun, işi sadece yabancı dil bilgisiyle değil, aynı zamanda derinlemesine bir değerlendirme süreciyle şekillendiren bir strateji oluşturmak gerekmektedir. Sadece sağlık turizminde değil, her sektörde başarı, doğru ekip ile başlar. Öncelikle de bu stratejiyi oluşturacak IK ekibiniz olması kritik bir değer taşımaktadır. Hacminiz ile doğru orantılı olarak IK ekiplerine yatırım yapamadığınız durumlarda da bizler gibi sağlık turizmi özelinde stratejik ekip kurulum danışmanlıkları veren kurumlardan destek almanızı önemle tavsiye ederiz.

Peki Sağlık Turizminde Ekip Kurulumu Süreci Nasıl İşlemeli?

1: Yol Haritası Belirlemek:

Ekip Kurulumu, kurumun DNA’sını anlamakla başlar. Kliniğin konumu, hangi alanda faaliyet gösterdiği, hangi ülkelerle iş birliği içinde olduğu, çalışma saatleri, diğer tüm koşulları, hangi CRM’i kullandığı, kaç adet personel ihtiyacı olduğu gibi tüm detaylar İnsan Kaynakları Uzmanları tarafından analiz edilmelidir. Bu kurumun istek ve ihtiyaçlarına uygun personel bulmak, uzmanlık gerektirmektedir. Başarılı bir kurum haline gelebilmek için güçlü bir ekip kurulumu, dolayısıyla da sağlam bir İnsan Kaynakları stratejisi şarttır. Bu sayede firmanın ihtiyacı doğrultusunda bir yol haritası hazırlanır ve süreç başlamış olur. Kurumun ihtiyaçlarını analiz eden İnsan Kaynakları Uzmanı, doğru aday profillerini belirler. Bu adımda işin niteliğine uygun yetkinliklerin belirlenmesi şarttır.

2: Doğru Adayı Bulmak:

Kurumun DNA’sının analiz edilmesi ve yetkinliklerin belirlenmesinin ardından İnsan Kaynakları Uzmanı, headhunting ve ilan süreçlerini başlatır. LinkedIn taramaları, dikkat çekici ilanlar ve farklı stratejilerle doğru profilleri ve kalifiye adayları kendine çeker.

Aday başvuruları geldikçe, İnsan Kaynakları Uzmanı başvuruları titizlikle inceler. Kriterlere uymayan adaylara özgün ve saygılı ret mesajları göndererek, açık ve şeffaf bir iletişim sürdürür. Kurumun DNA’sına uymayan özgeçmişleri eler, kurum için uygun olabilecek profilleri online mülakata davet eder.

3: Birinci Mülakat:

Uygun adaylar, İnsan Kaynakları Uzmanı tarafından mülakata çağrılır. Birinci mülakat sırasında adayın işe uygunluğunu test etmek için birçok gözlem stratejisi ve envanter kullanılır. Adayın şirket kültürüne uyumu gözlemlenir. Başvurduğu pozisyonun gereklilikleri göz önünde bulundurularak adayın uygunluğuna bakılır. Bu aşamada adaya işle ilgili gerekli bilgilendirme sağlanır ve adayın sorularına şeffaflıkla cevap verilir. Birinci Mülakatı başarıyla tamamlayan adaylar, referans kontrolü sürecine geçer. Birinci Mülakatta iş için uygun olmadığı gözlemlenen adaylara ret bilgisi ivedilikle verilir.

4: Referans Kontrolü:

Adayın geçmiş iş deneyimleri ve iş performansı hakkında doğrulayıcı bilgiler elde etmek amacıyla gerçekleştirilmesi gereken bir adımdır. Adaydan geçmiş işyerlerinden referanslarının iletişim bilgileri alınır. İnsan Kaynakları Uzmanı, bu referanslarla iletişime geçerek adayın iş performansı, iş etiği, liderlik yetenekleri ve takım çalışması gibi kritik özellikleri hakkında detaylı bilgiler toplar. Referans kontrolü, adayın özgeçmişinde verdiği bilgilerin doğruluğunu teyit etmek ve işverenin doğru bir işe alım kararı vermesini sağlamak adına önemli bir aşamadır. Bu süreç, adayın geçmişteki başarıları ve gelişim alanlarına dair önemli içgörüler sunarak işe alım sürecine değerli katkılarda bulunur.

5: İkinci Mülakat:

Birinci mülakatı tamamlamış ve referans kontrolü yapılmış adaylar ikinci mülakat aşamasına geçmeye hak kazanır. Bu aşamada adayın kişisel uyumu ve iş becerileri bir bütün olarak değerlendirilir. İkinci mülakat, kurumun uzun vade stratejilerine katkı sağlayan yönetici ya da danışman tarafından titizlikle ve dikkatle yürütülür. Birinci mülakat sırasında gözden kaçabilen pürüz ve problemler bu aşamada fark edilebilir. Birinci mülakat sırasında kararsız kalınan noktalar bu aşamada çözümlenebilir. Kliniğin danışmanı kliniğin yapısını, işleyişini ve süreçlerini daha detaylı bildiği ve klinik çalışanlarını daha yakından tanıdığı için adayın kliniğe uyum sağlayıp sağlamayacağını bu aşamada gözlemler. İkinci Mülakat süreci olumsuz sonuçlanan adaya İnsan Kaynakları Uzmanı tarafından ret mesajı gönderilir. Olumlu sonuçlanan aday için de üçüncü mülakat organize edilir. İnce bir süzgeçten geçen aday, artık üçüncü ve son mülakat için hazırdır.

  1. Üçüncü Mülakat ve Klinik Görüşmeleri:

Üçüncü mülakat, ekibin eğitiminden dolayısıyla gelişiminde sorumlu olan, kurulması gereken takımın DNA’sını bilen kurum yöneticisi, sahibi ya da strateji danışmanlığı yapan bir uzman tarafından gerçekleştirilir. Aday son olarak bu kişinin onayından geçer. Üçüncü mülakat sürecini de tamamlayan aday kuruma davet edilir. Kurumdaki hekimlerle, yöneticilerle ve diğer çalışma arkadaşlarıyla tanıştırılır. Adayın işe alım süreci pürüzsüz ve profesyonel şekilde işin uzmanları tarafından yürütülür.

İnsan Kaynakları Departmanı’nın olmaması, sadece yabancı dil bilen çalışanların değil, aynı zamanda uygun niteliklere sahip adayları belirlemek, etkili bir işe alım süreci oluşturmak ve çalışanların başarısını artırmak adına önemli bir eksiklik yaratabilir. İK departmanı olmayan kurumlar, Ekip Kurulumu Danışmanlığı hizmeti ile işe alım süreçlerinden başlayarak, şirketin ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri belirleme, doğru adayları çekme ve iş gücünü etkili bir şekilde yönetme konusunda danışmanlık almalıdır. Bu, şirketin genel performansını artırmak ve rekabet avantajı elde etmek için kritik bir adım olacaktır.

Değerli sağlık turizmi yatırımcılarının yatırımlarının geri dönüşü sürecinde büyük bedeller ödediğini gözlemliyoruz. Bununla birlikte yatırımı emanet ettikleri sağlık turizmi ekiplerinin kurulumu sürecinde özen gösterenlerin karşılığını alacaklarına emin oldukları da yine gözlemlediğimiz bir süreç. Özensiz ve belirttiğimiz süreçlerden geçmeden kurulmuş ekipler ile çalışacak kadar zengin olmadığımız gerçeğinin altını çiziyoruz.

Önerilerimizin değerli olduğunu düşünüyor ve kendi bünyenizde gerçekleştiremiyorsanız, sizlere ilham vermekten keyif duyarız. Bize herhangi bir iletişim kanalımızdan ulaşmanız yeterli olacaktır.

 

 

Blog'tan