Blog

Sağlıkta Dijital Çağ: TELETIP

Dünya, her geçen gün yeni teknolojilerin ışığında dönüşüm yaşıyor. Bu değişimden nasibini alan sağlık sektörü de, teletıp hizmetleri gibi yenilikçi uygulamalarla yepyeni bir döneme adım atıyor. Tıbbın sihirli dokunuşunu coğrafi sınırların ötesine taşıyan teletıp, hasta ve doktor arasındaki iletişimi kolaylaştırıyor ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırıyor.

 

Teletıp Nedir?

Teletıp uygulamaları, sağlık hizmetlerinin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak uzaktan sunulmasıdır. Bu teknoloji, sağlık profesyonellerinin hastalarıyla fiziksel olarak aynı ortamda bulunmadan tıbbi danışmanlık, teşhis, tedavi ve takip yapmalarını sağlar. Teletıp, özellikle internetin ve mobil cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte hızla gelişmiş ve sağlık hizmetlerinde önemli bir yenilik olarak öne çıkmıştır. Haleem ve arkadaşları 2021 yılında yaptıkları araştırmada teletıbbın hem hastanın hem de sağlık hizmeti sağlayıcısının zamanından ve tedavi maliyetinden tasarruf etmesini sağladığını belirtmişlerdir. 

 

Teletıbbın Avantajları

 

 1. Erişilebilirlik ve Eşitlik: Teletıp teknolojisi, coğrafi kısıtlamaları ortadan kaldırarak kırsal ve uzak bölgelerde yaşayan hastaların uzman sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırır. Ayrıca hareket kabiliyeti sınırlı olan veya engelli hastalar, evlerinden çıkmadan teletıp randevusu alabilirler.Yoğun iş programları veya diğer taahhütler nedeniyle hastaneye gitmekte zorlanan hastalar, teletıp sayesinde sağlık hizmetlerine erişebilir.
 2. Zaman ve Maliyet Tasarrufu: Hastaların ve sağlık hizmeti sunucularının seyahat etmesi gerekmediğinden, ulaşım maliyetleri azalır. Hastalar, uzun bekleme süreleri olmadan randevularını gerçekleştirebilir, bu da hem hasta hem de doktor için zaman tasarrufu sağlar. Ayrıca sağlık kuruluşları, fiziksel alan gereksinimlerini ve ilgili maliyetleri azaltabilirler.
 3. Sağlık Hizmetlerine Hızlı Erişim: Teletıp, acil durumlarda hızlı tıbbi danışmanlık ve yönlendirme sağlayarak kritik zamanlarda hayat kurtarıcı olabilir. Hastalar, kendi bölgelerinde bulunmayan uzman doktorlara ve sağlık profesyonellerine hızlı bir şekilde ulaşabilirler.
 4. Kronik Hastalık Yönetimi ve Takibi: Kronik hastalıkları olan hastalar, düzenli aralıklarla uzaktan takip edilebilir ve sağlık durumları izlenebilir. Hastalar, sağlık verilerini kolayca doktorlarıyla paylaşabilir, bu da daha etkili bir hastalık yönetimi sağlar.
 5. Psikolojik Danışmanlık ve Destek: Teletıp, psikolojik danışmanlık hizmetleri için rahat ve güvenli bir ortam sunar, bu da hastaların daha açık ve rahat olmasını sağlar. Hastalar, düzenli ve kesintisiz psikolojik destek alabilir, bu da mental sağlıklarını olumlu yönde etkiler.
 6. Esnek Randevular ve Kolay Erişim: Hastalar, uygun oldukları zamanlarda randevu alabilirler, bu da sağlık hizmetlerinin kullanımını kolaylaştırır. Teletıp uygulamaları ve platformları genellikle kullanıcı dostu olup, hastalar ve sağlık profesyonelleri tarafından kolayca kullanılabilir. 

 

Şahin ve arkadaşlarının 2024 yılında yaptıkları çalışmada teletıbbın, hızlı ve avantajlı özellikleri sayesinde hastanelerin ve kliniklerin iş akışını düzene sokabileceğini belirtmişlerdir. Ayrıca taburcu edilen hastaların izlenmesini ve iyileşme seyrinin yönetilmesini kolaylaştırabileceğini belirtmişlerdir. Yapılan çalışmada teletıbbın yaşlıların fizibilitesi, kronik hastalık yönetimi ve hasta memnuniyeti açısından normal bakım kadar, hatta daha da etkili olduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, birkaç çalışmada teknolojiyle ilgili zorluklar, işitme sorunları ve doktorların uygulamalı muayene yapamaması gibi zorluklar bildirilmiştir. 

Teletıbbın iş sağlığı konusunda da avantajlı olduğunu söylemek mümkündür. İş sağlığı alanında uzaktan teşhis ve danışmanlık hizmeti sunan teletıp, işyerinde çalışanların sağlık sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesine yardımcı oluyor. Medeni ve arkadaşlarına göre, teletıp sayesinde çalışanlar uzman doktorlarla uzaktan iletişim kurabilir, sağlık sorunlarını anında teşhis edebilir ve gerekli tedaviye erişebilirler. (2024) Teletıp, işyerindeki sağlık sorunlarının daha hızlı çözülmesini sağlayarak iş verimliliğini artırır. 

Özçelik, 2024 yılında yaptığı çalışmada teletıbbı afetler sırasında sağlık hizmetlerine erişimi iyileştiren ve hızla gelişen bir teknoloji olarak tanımlamıştır. Buna göre teletıp, deprem gibi felaket durumlarında müdahaleyi destekleyen önemli bir araçtır.

 

Teletıbbın Dezavantajları ve Gelişime Açık Yönleri

Teletıbbın birçok avantajı olmasına rağmen, bazı dezavantajları ve zorlukları da bulunmaktadır. İşte teletıbbın karşılaştığı başlıca dezavantajlar ve zorluklar:

 • Fiziksel Sınırlamalar: Fiziksel muayeneyi gerektiren durumlarda, teletıp yetersiz kalabilir. Bazı tanı ve tedavi süreçleri için yüz yüze görüşme şarttır. Kan testleri, röntgenler ve diğer laboratuvar testlerinin yapılması için hastaların fiziksel olarak sağlık kuruluşlarına gitmesi gerekebilir.
 • Dijital ve Teknik Zorluklar: Kırsal ve düşük gelirli bölgelerde yaşayan insanlar, internet ve gerekli cihazlara erişimde zorluk yaşayabilirler. Bazı hastalar, özellikle yaşlılar, teletıp teknolojisini kullanma konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayabilirler. İnternet bağlantısındaki aksaklıklar veya düşük hızlar, teletıp hizmetlerinin kesintiye uğramasına neden olabilir. Farklı cihazlar ve yazılımlar arasında uyum sorunları yaşanabilir, bu da hizmet kalitesini etkileyebilir.
 • Hasta-Güvenliği ve Veri Mahremiyeti: Teletıp hizmetlerinde kullanılan kişisel sağlık bilgileri, siber saldırılar ve veri ihlallerine karşı savunmasız olabilir. Özellikle ev ortamında yapılan görüşmelerde, mahremiyetin tam olarak sağlanması zor olabilir.
 • Hasta-Doktor İlişkisinin Sınırlı Kalması: Yüz yüze iletişimdeki bazı nüanslar ve kişisel etkileşimler, teletıp görüşmelerinde eksik kalabilir, bu da hasta-doktor ilişkisini etkileyebilir. Bazı hastalar, uzaktan sağlık hizmetlerinde yeterince motive olmayabilir veya tam katılım göstermeyebilir.
 • Yasal ve Düzenleyici Sorunlar: Doktorların farklı eyaletlerde veya ülkelerde teletıp hizmeti sunması, yasal lisans ve yetkilendirme gereksinimlerine takılabilir.Sigorta şirketlerinin ve sağlık sistemlerinin teletıp hizmetlerine yönelik geri ödeme politikaları yeterince gelişmemiş olabilir.
 • Acil Durumlar: Acil Müdahale Gereksinimi: Acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda teletıp yetersiz kalabilir ve hızlı bir şekilde yüz yüze bakım gerekebilir.
 • Hasta Eğitim ve Bilinç: Hastalar, teletıp hizmetlerinin nasıl kullanılacağı veya hangi durumlarda uygun olduğu konusunda yeterince bilgilendirilmeyebilir.

 

Teletıbbın Uygulama Alanları

 

 • Rutin kontroller, akut hastalıklar gibi genel sağlık kontrolleri,
 • İkinci görüş ve kardiyoloji, dermatoloji, nöroloji gibi uzmanlık alanlarında uzaktan danışmanlık hizmetleri,
 • Psikoterapi, psikiyatri hizmetleri,
 • Diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları gibi kronik hastalık yönetimi,
 • Acil durum hizmetleri,
 • Evde bakım ve rehabilitasyon gibi evde sağlık hizmetleri,
 • Gebelik takibi ve jinekolojik danışmanlık gibi kadın sağlığı hizmetleri,
 • Aşı takibi gibi pediatri hizmetleri,
 • Ortodontik takip gibi diş sağlığı hizmetleri,
 • Egzersiz rehberliği gibi fizik tedavi hizmetleri.

 

Teletıp ve Sağlık Turizmi

Teletıp, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırarak hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlar. Özellikle tedavi planını çıkarmadan önce uzaktan doktor muayenesi yapmak tedavinin seyrini iyileştirebilir. Hastalar, coğrafi konumlarından bağımsız olarak uzman doktorlarla hızlı ve etkili bir şekilde iletişim kurabilir, böylece acil servis ziyaretleri ve hastane yatışları azalır. Ayrıca, kronik hastalıkların yönetiminde düzenli izleme imkanı sunar ve bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini azaltır. Bu teknoloji, sağlık hizmetlerini daha erişilebilir, verimli ve kullanıcı dostu hale getirirken, hasta memnuniyetini ve katılımını artırır. Yine de teletıbbın vaatlerini tam anlamıyla yerine getirebilmesi için sağlık sonuçları ve maliyet tasarrufları konusunda daha fazla kanıt toplanması gerekmektedir. Ancak, teletıp teknolojisinin fiziksel konsültasyonları tamamladığını ve hiçbir şekilde onların yerini tutamayacağını unutmamalıyız. Günümüzde teletıp, özellikle pandemi sırasında doktora gidemeyen veya evde oturamayan hastalar için güvenli bir seçim olarak öne çıkmıştır. Bu sebeple, teletıbbın sunduğu avantajlardan tam anlamıyla faydalanabilmek için hem teknoloji hem de sağlık politikaları alanında ilerlemeler kaydedilmesi gerekmektedir.

Teletıbbı hastaların hayatına nasıl dokunduğu gerçek yaşam öyküleriyle ele almak gerekirse 2015 yılındaki Jerry Zimmerman örneğini verebiliriz. Ağır çalışma koşulları ve psikolojik sebeplere bağlı gelişen ağır bacak ağrılarından şikayetçi olan Jerry’nin doktoru yaşadığı kasabadan taşınmıştı. Düzenli doktor kontrolüne ihtiyacı olan Jerry’nin her seferinde 200 mil yol kat etmesi gerekiyordu. Jerry teletıp sayesinde 200 mil yol kat etmeden sağlığında ilerleme katetti ve bacağındaki sorunun vücudun diğer yerlerine sıçraması önlendi. 

93 yaşındaki James Bridgemen ise işitme zorluğu ve kas kaybı yaşarken muayene için hastaneye gitmekte zorlanıyordu. James, evde birkaç hemşire ağırlayıp doktorlarla video görüşmeleri yaparak muayenesini tamamladı. Bu sayede zaman ve enerjiden tasarruf etmiş oldu ve teletıp uygulamasından memnun kaldığını belirtti.

 

Teletıp teknolojisinin geleceği, sağlık hizmetlerinin daha da dijitalleşmesi ve kişiselleştirilmesi yönünde büyük umutlar vaat etmektedir. Yapay zeka ve makine öğrenimi, hastalıkların erken teşhisi ve tedavisinde daha hassas ve hızlı çözümler sunarak, teletıbbın etkinliğini artıracaktır. Giyilebilir cihazlar ve uzaktan izleme teknolojileri, hastaların sürekli ve anlık sağlık verilerini toplama imkanı sağlayarak, kronik hastalık yönetimini geliştirecektir. Sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri, tıbbi eğitimden, karmaşık cerrahi prosedürlerin uzaktan desteklenmesine kadar birçok alanda devrim yaratabilir. Ayrıca, global sağlık sistemleri teletıp geri ödemeleri ve yasal düzenlemeleri iyileştirerek, bu hizmetlerin daha geniş kitleler tarafından erişilebilir ve sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır. Böylece, teletıp, hem bireysel hasta bakımını hem de genel halk sağlığını dönüştürerek, sağlık hizmetlerinin geleceğini şekillendirecektir.

 

Kaynakça

Haleem, A., Javaid, M., Singh, R. P., & Suman, R. (2021). Telemedicine for healthcare: Capabilities, features, barriers, and applications. Sensors international, 2, 100117.

Medeni V, Çetintepe SP, İlhan MN. (2024). Telemedicine and occupational health. Telehealth, Telemedicine and Public Health.p.107-11.

Özçelik, N. (2024). Teletıp Uygulamaları. Turkiye Klinikleri Pulmonary Medicine-Special Topics, 17(1), 70-74.

Şahin, E., Yavuz Veizi, B. G., & Naharci, M. I. (2024). Telemedicine interventions for older adults: a systematic review. Journal of telemedicine and telecare, 30(2), 305-319.Blog'tan